AEX: 536,92

  Optieblog


bekijk alle updatesACTIE:

1 maand proefabonnement voor 5 euro 
klik hier voor meer informatie


  Rendement vanaf 2008:  181,8%

  Netto resultaat 2017 :  2,9%

  

 

 

Uw abonnement kan worden gekoppeld met een account bij Lynx

gekoppeld account bij Lynx

 

De Optiestrateeg is een samenwerkingsverband aangegaan met Lynx.

 

De Optiestrateeg is met ingang van 1 september 2013 een samenwerkingsverband aan gegaan met vermogensbeheerder Lynx. Hiermee bieden wij beleggers en spaarders de mogelijkheid om, zonder zelf actie te ondernemen, onze strategie toe te passen. De door de optiestrateeg ingenomen posities worden door de Optiestrateeg voor u uitgevoerd op uw eigen account bij Lynx. U opent daartoe een account bij Lynx. Via het gekoppeld abonnement worden de ingenomen posities automatisch ook voor uw account ingenomen
Uw contactpersoon bij Lynx is Dhr. T. Schaaf, tel.nr 0800-2030 of 020-6251524. Email: info@lynx.nl
Via Lynx krijgt u een documentatiemap toegestuurd, met daarin alle nodige informatie en inschrijfformulieren.
Mocht u nadere informatie willen, dan kunt u uiteraard ook een mail sturen naar info@deoptiestrateeg.nl
Wij zijn er van overtuigd dat deze abonnementsvorm een goede aanvulling is op de bestaande abonnementen. Het is een ideaal product voor startende beleggers en beleggers die vanwege andere verplichtingen niet altijd in de gelegenheid zijn om onze posities binnen een korte tijdsspanne over te nemen.
Ook voor spaarders biedt ons product een uitgelezen mogelijkheid tot een hoger rendement met een gelimiteerd risico.

 

Wat zijn de kosten:

De kosten voor dit abonnement  bedragen €400,-- per jaar.

De inleg bij lynx dient € 10.000,- euro te zijn.

Daarnaast zijn de kosten voor de optiecontracten zeer laag: u betaald €1,50 per optie!


Inleg verhogen:

Het is ook mogelijk om uw inleg te verhogen door met een veelvoud van de standaard € 10.000,- te werken. De in te nemen posities worden dan met hetzelfde aantal vermenigvuldigd.
Bij een inleg van € 20.000,00 wordt het aantal posities verdubbeld, bij € 30.000,00 worden er 3x het aantal posities ingenomen.
Voor deze abonnementsvormen gelden de volgende tarieven:
2x het aantal posities: meerkosten jaarabonnement: €300,00
bij elke verder verhoging rekenen wij € 200,00
Voorbeeld. U wilt 4 x het aantal posities innemen. Bij lynx stort u een bedrag van € 40.000,00.  Het jaarabonnement wordt in dat geval: 400+300+200+200= €1100,00
Voor het standaard abonnement kunt u gebruik maken van IDEAL betaling. De meerkosten voor de verhoogde inleg kun u overmaken op de rekening van de Optiestrateeg:
NL63INGB0005411680  tnv de optietrateeg te Dronten
Copyright © 2018 de optiestrateeg All rights reserved. site created by: netshapers: 'Internetsites dronten : Online Solutions for Online Business' © 2018