AEX: 536,92

  Optieblog


bekijk alle updatesACTIE:

1 maand proefabonnement voor 5 euro 
klik hier voor meer informatie


  Rendement vanaf 2008:  181,8%

  Netto resultaat 2017 :  2,9%

  

 

 

Veelgestelde vragen

Faq


Wat is het minimum bedrag om mee te doen?
Vanaf een bedrag van €10.000,- kunt u beginnen.
                                      
Moet ik vaak handelen op de beurs?
Onze strategie ging uit van minimaal 2 keer per maand handelen. Vanaf november 2010 is dit aantal echter minder vaak aan de orde.
Wij verstaan onder handelen het openen en sluiten van een positie. Mocht onze stoploss geraakt worden dan is het mogelijk dat u 4 keer per maand moet handelen. 
 
Welke criteria worden aangehouden
Afhankelijk van de call/put ratio, de bollingerband, de volatiliteitsindex en de premies van de call en put wordt bepaald welke posties de meeste winstkansen geven. Daarnaast werken wij met een vast protocol, dat wij in de afgelopen jaren hebben ontwikkkeld.
 
Hoe kan het dat ik bij het innemen van de positie gelijk op verlies sta?
Bij het innemen van een positie heeft u te maken met aankoopkosten. Deze geven in het begin gelijk een waardevermindering.
Een ander verliespost is dat de handel verloopt middels bied- en laatkoersen. Dit werkt in het begin altijd in uw nadeel. 
 
Waardoor maak ik winst?
De geschreven opties verliezen in de loop van de tijd hun waarde. Deze zogeheten verwachtinsgswaarde vermindert doordat de tijd tot aan de expiratie korter wordt.
 
Kan ik ook verlies maken?
Jazeker, dat kan. Indien de koers van de AEX hard omhoog of omlaag gaat zal namelijk 1 deel van de positie verlies gaan maken. Hetzij aan de kant van de geschreven puts, hetzij aan de kant van de geschreven calls. Door gebruik te maken van de stoploss wordt het verlies echter beperkt.  Bovendien beperken ook de gekochte posities het verlies. 
 
Wat is mijn maximale verlies?
Dit hangt af van de hoeveelheid posities die u heeft ingenomen. Wij dekken alle geschreven posities af met een gekochte positie. Het verschil tussen deze posities in punten op de AEX x 100 is uw maximale verlies. 5 punten verschil betekent €500,-. Omdat wij zowel put als call posities innemen, zal het verlies echter nooit op €500,- euro uitkomen, dat is altijd minder.
 
Hoe vaak kan ik per jaar verlies maken?
Vanuit 10 jaar geschiedenis van de ontwikkeling van de aex zal 2 keer per jaar een positie verliesgevend worden afgesloten. Dit zijn gemiddelden. Er kunnen jaren zijn die gunstiger of ongunstiger uitpakken.
 
Hoe groot kan mijn maximale winst zijn?
Indien elke maand posities worden ingenomen kan de winst oplopen tot 50% van het totale inleg vermogen. Dat is puur theoretisch. In de praktijk behalen we tussen de 15% en 25% per jaar.

 
Hoe hoog is de margin?
Bij het innemen van posities gaan wij uit van maximale margin. Dat betekent bij een bedrag van €10.000,- de margin maximaal €5.000,- kan worden.

 
Hoe weet ik dat uw winstberekening klopt?
Wij hebben vanaf september 2008 volgens onze uitgangspunten zelf de strategie toegepast en kwamen uit op een rendement van 38% op dat jaar. Bovendien hebben we dit minutieus met een excel bestand in kaart gebracht. Ons risicoprofiel stond op 50% van het totale vermogen.
 
Hoe weet ik welke posities ik kan innemen?
U wordt via een e-mailservice op de hoogte gehouden van de in te nemen positie. Daarnaast kunt u ervoor kiezen tegen een geringe onkostenvergoeding om ook per SMS berichten te ontvangen.
 
Hoe wordt ik op de hoogte gehouden wanneer ik moet ingrijpen?
Door middel van een SMS en/of e-mailservice informeren wij u wanneer u moet ingrijpen.     
 
Neemt u zelf ook posities in op de AEX?
Ja, onze posities zijn gelijk aan de posites die wij u doorgeven.
 
Krijg ik verder nog informatie van u?
Als er aanpassingen nodig zijn, sturen wij u een bericht waarin we u vertellen wat onze posities doen, waar gevaren liggen en of er een kans is dat u moet ingrijpen.  
 
Wat kost een abonnement?
Voor €150,00 per kwartaal ontvangt u onze posities, e-mailservice en updates. Indien u voor een jaarabonnement kiest betaalt u €350,00.  Een halfjaar abonnement kost €225,00.

Een gekoppeld account kost €400,00

De sms service bieden wij aan voor €1,00 per maand. Dat is €10,00 per jaar.
 
Hoe meld ik mij aan?
Als u het aanmeldformulier invult, ontvangt u per mail een bevestiging van uw aanmelding. Hierin staat ook aangeven wat de verdere procedure is.
 
Hoe beëindig ik mijn abonnement?
Indien u om wat voor reden dan ook niet meer verder wilt met De Optiestrateeg, stopt u met de betaling van uw abonnementsgeld.

Na het verlopen van de termijn dat u nog abonnee bent, kunt u niet meer inloggen.

Copyright © 2018 de optiestrateeg All rights reserved. site created by: netshapers: 'Internetsites dronten : Online Solutions for Online Business' © 2018