AEX: 536,92

  Optieblog


bekijk alle updatesACTIE:

1 maand proefabonnement voor 5 euro 
klik hier voor meer informatie


  Rendement vanaf 2008:  181,8%

  Netto resultaat 2017 :  2,9%

  

 

 

De Vertical Limit Strategie

Vertical Limit Strategie

Uit eigen ervaring weten we dat de particulier belegger over het algemeen geen hoog rendement behaalt. Wij zijn immers zelf particuliere beleggers. Wijzer geworden, zoals dat zo mooi in de volksmond heet, zijn we door schade en schande. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een standaard-aanpak die wel winst oplevert.

Wij hebben onderzoek gedaan naar het koersverloop van de AEX over de afgelopen 10 jaar, de gemiddelde stijgingen en dalingen per maand in kaart gebracht en op basis hiervan een eigen methode opgetuigd met kenmerken van bekende strategieën zoals de Straddle en de Iron Condor.
In plaats van kopen zijn wij opties gaan schrijven. Het grote voordeel (lees winst) is dat het weglopen van de optiewaarde nu in ons voordeel is in plaats van in ons nadeel.

 

Vertical spreads dammen risico's in
Onze strategie heeft zich afdoende bewezen als winstgevend. Een voorwaarde die wij daarnaast aan onszelf opleggen, is dat het risico aanvaardbaar is en van te voren vastligt. Wij werken om die reden met vertical spreads, waarbij zowel put posities als call posities worden ingenomen.

 

Een voorbeeld. Indien we in april een put 300 op de AEX schrijven met einddatum juni, ontvangen we daarvoor een bedrag, bijvoorbeeld 200 euro. Maar we lopen ook een risco. Iedere punt onder de AEX-stand 300 kost per put 100 euro. Indien de AEX in juni op een koers van 275 expireert, levert ons dat een verliespost op van 2500 euro.
Zakt de AEX naar 250 punten, dan loopt dit bedrag op naar 5000 euro (in beide gevallen minus de opbrengst van de verkoop van de opties natuurlijk).

Afdekken

Zulke risico's vinden wij onacceptabel. In onze strategie dekken we risico’s altijd af door middel van het tegelijkertijd verkopen en ernaast kopen van opties. Bij het oplopen van de premies zoals als in het voorbeeld, zal ook de premie van de gekochte positie oplopen, zodat deze het verlies afdekt. Hiermee ligt het risico van tevoren vast.

 

Zakelijke aanpak

Wij handelen op basis een tiental criteria die wij in de loop van een aantal jaren zelf hebben ontwikkeld. Deze zorgen ervoor dat wij op een zakelijke wijze werken, en niet geleid door emotie of op intuïtie handelen. Mede daarom is de Vertical Limit Strategie zo succesvol gebleken.

Copyright © 2018 de optiestrateeg All rights reserved. site created by: netshapers: 'Internetsites dronten : Online Solutions for Online Business' © 2018