Over ons

Wij zijn de optiestrateeg

Onze ervaring

Met de Vertical Limit Strategie voor opties behalen we nu jaar op jaar een rendement van boven de 30%. Ons spaargeld staat niet langer op de bank tegen een magere rentevergoeding, maar wordt actief handelend in opties op de beurs ingezet.

Met de oprichting van De Optiestrateeg bieden we u de mogelijkheid om op basis van dezelfde strategie hetzelfde rendement als ons te behalen.

Indien u bekend bent met de werking van opties, weet u ook dat handelen in derivaten zoals opties risicovol is. Om die reden voorziet onze strategie in een spreiding tussen geschreven en gekochte opties: tegenover iedere geschreven optie staat een gekochte optie.
Op die manier zijn risico’s vooraf exact bekend, evenals het risicodragend bedrag. De Vertical Limit Strategie bestaat uit zowel put als call spreads. In het afgeschermde deel voor abonnees geven wij aan hoe dit exact werkt.

In den beginne
Handelen in opties is riskant. Dat wisten we toen wij schoorvoetend op de beurs begonnen te handelen. We kochten call opties, we kochten put opties. Dan weer stapten we eruit met winst, dan weer met verlies. De ene keer handelden we in opties op de index, de andere keer in opties op fondsen.

Gaandeweg werden we er bedrevener in. Maar ondanks de tijd en de moeite die we erin staken, was het geen vetpot. De resultaten wisselden sterk, zowel in gunstige als ongunstige zin.

Opties schrijven
Later begonnen we aarzelend opties te schrijven in plaats van opties te kopen. Call opties verkopen als we dachten een top te hebben, put opties als we uitgingen van een bodem onder koersen. De nukken en luimen van de AEX inschatten bleef echter een lastige opgave, al waren de rendementen beter.

Logisch.

Bij het kopen van opties, zoals wij dat gewend waren te doen en met ons het gros van de particuliere beleggers, wordt de winst/verlies op de indices of aandeel vaak ingehaald wordt door het leeglopen van de opties. De voortgang van de tijd trekt alle ‘lucht’ uit de opties. Hierdoor valt de eventuele winst doorgaans lager uit of is er zelfs een verlies. Het grote voordeel van schrijven (lees winst), is dat het weglopen van de waarde nu in ons voordeel uitpakte in plaats van in ons nadeel.

Stabiel rendement
Dat was de reden waarom we op zoek gingen naar een vastomlijnde manier van werken. Een werkwijze die voor ons een aantal aspecten van het handelen in en het schrijven van opties moest verenigen. We wilden in de eerste plaats een goed, bij voorkeur stabiel rendement.

Daarnaast was het belangrijk voor ons om niet op alle uren van de dag met onze neus voor het koersenscherm te zitten. Dat is voor ons niet te doen met het uitoefenen van een fulltime baan en het hebben van een gezin.

Systeem
We hebben dik twee jaar nodig gehad om een handelssysteem op te tuigen dat aan deze eisen tegemoet kwam. Door onderzoek naar het koersverloop van de AEX over de afgelopen 10 jaar hebben wij de gemiddelde stijgingen en dalingen per maand berekend. Op basis hiervan hebben wij uiteindelijk een strategie ontwikkeld met kenmerken van bekende strategieën zoals de Straddle en de Iron Condor. Ons rendement ging weliswaar fors omhoog, maar nog steeds werden we bij tijd en wijle voor verrassingen geplaatst.

Protocol
Op basis van onze ervaringen met dit handelssysteem en door statistisch meten, hebben we in de loop van een aantal jaren stapsgewijs onze handelswijze in een protocol kunnen gieten. Dat kwam dichtbij het ideale plaatje dat ons vooor ogen stond.

De criteria uit het protocol zorgen ervoor dat wij op een zakelijke wijze werken, en niet geleid worden door emotie of intuïtie. Mede daarom is de Vertical Limit Strategie zo succesvol gebleken.

We weten nu op welke koerstand van de AEX we moeten instappen. Wanneer we moeten uitstappen. Zoals we ook weten wanneer we, noodgedwongen, vervroegd hebben in te grijpen als een beweging op de beurs zich tegen ons keert en onze posities in gevaar komen. Een verliesgevende positie wordt in de maand erop meestal dubbel en dwars goedgemaakt als we een dergelijke positie bijtijds afkappen. Verliezen beperken, dat is vuistregel nummer één uit ons persoonlijke beleggershandboek.

Bescherming tegen verlies
Dit is geen oproep om al uw spaargeld van de bank te halen. Handelen in opties -we zeiden het eerder al- is riskant. Als de risico’s vooraf helder zijn, zoals bij de Vertical Limit Strategie, kunt u echter wel voor u zelf bepalen hoeveel risico u aandurft.
Verlies maken we namelijk ook met onze strategie. Of ondanks onze strategie. Gemiddeld is dat twee van de twaalf maanden per jaar. Is dat te voorkomen? Nee. Het hoort erbij. Echter, we kennen vooraf precies het maximale verlies per constructie. Voor elke verkochte call en voor elke verkochte put -daar waar wij op de beurs ons geld mee verdienen- kopen we daarom ter becherming ook een call en een put.

Deze constructie gaat ten koste van ons rendement, zeker. Maar die gemiddeld twee keer per jaar dat het fout gaat, dat we verlies maken, willen we in de hand houden. Het zal ons niet gebeuren dat we onverwacht geconfronteerd worden met een financiële aderlating die we niet kunnen overzien. En wij slapen prima op een rendement van boven de 20% per jaar.

Vertical Limit
Wij hebben onze strategie de VerticaL Limit gedoopt. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een abonnement om mee te liften op onze strategie. Dat kan doordat u op onze aanwijzingen zelf posities op de beurs inneemt, of omdat u ervoor kiest uw rekening met de onze te koppelen via Lynx. Dat houdt in dat indien wij instappen, u automatisch met ons instapt en indien wij uitstappen, u automatisch met ons uitstapt.