rendement 2014

Maart 2014
14 februari
Call april 400-405
Put april 400-395
Op 3 maart worden put posities terug gerold
Nieuwe put spread april 395-390
Op 15 maart worden alle posities gesloten
Winst €227,80

April 2014
28 maart
call mei 400-405
put mei 400-395
Op 14 mei worden put posities terug gerold
Nieuwe put spread 395-390
Op 30 april worden alle posities gesloten
Winst €347,80

Mei 2014
5 mei
call juni 395-400
put juni 395-390
Op 14 mei worden call posities doorgerold
Nieuwe call spread: juni 400-405
op 18 juni worden call posities doorgerold
Nieuwe call spread: juli 405-410
Op 18 juni wordt de put spread gesloten
Op 10 juli wordt de call spread gesloten
Verlies €210,50

Augustus 2014
13 augustus
call september 405-410
Put september 385-380
Op 19 september worden call posities doorgerold
Nieuwe call spread: call oktober 415-420
Put spread wordt gesloten
Op 8 oktober wordt de call spread gesloten
Winst €497,40

Oktober 2014
3 oktober
put november 415-410
Op 17 oktober wordt put spread doorgerold
Nieuwe put spread: put november 405-400
Op 3 november wordt de put spread gesloten
Winst €433,80,–

November 2014
11 november
put december 425-420
Op 24 november wordt de put spread gesloten
Winst €345,–

December 2014
29 november
call januari 430-425
Op 12 december wordt de call spread gesloten
Winst €443,–

EINDRENDEMENT:
NETTO: 2505,–
Netto rendement is 25%
Dit is het rendement behaald met een gekoppeld account.